Contact: 0570 63 08 57
Maandag tot vrijdag - 09:00 - 17:30
visual
vervolg image

Arbeidsrecht

header-underline
Arbeidsrecht is het geheel van rechtsregels dat geldt voor de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer. In het Burgerlijk Wetboek ligt bijvoorbeeld vast wat een arbeidsovereenkomst is en waaraan zij moet voldoen. Onderwerpen als ontslag, doorbetaling van loon bij ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn van belang. Maar ook de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet WIA en de Wet CAO spelen een rol.
 

Gespecialiseerd in arbeidsrecht

Mr. Adriaan van Overbeek de Meyer, mr. Brigitte Siesling en mr. Fleur Havers zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Zij geven u met een heldere en concrete analyse van uw situatie inzicht in mogelijke risico's en te maken kosten. Wij proberen in eerste instantie om met bruikbare adviezen en juridische oplossingen een rechtszaak te voorkomen. Mocht het arbeidsconflict waarin u verwikkeld bent toch uitdraaien op een rechtszaak, dan voert advocatenkantoor Van Overbeek de Meyer de benodigde gerechtelijke procedures voor u.

Voorbeelden van onderwerpen die onder het arbeidsrecht vallen zijn:
 
Ontslagrecht:
 • procedure bij het UWV, de kantonrechter of hoger beroep (herstel arbeidsovereenkomst)
 • redelijke gronden voor opzegging
 • ontslag op staande voet/ op non-actiefstelling
 • transitievergoeding en/of billijke vergoeding
 • begeleiding en tenuitvoerlegging reorganisatie en collectief ontslag
 • concurrentiebeding
 • sociaal plan
 • overgang van onderneming
 
Opstellen en beoordelen van:
 • arbeidsovereenkomsten (bepaalde/onbepaalde tijd)
 • arbeidsvoorwaardenreglementen/personeelsreglementen
 • klachtenreglementen ongewenst gedrag
 • sociaal plan
 • managementovereenkomsten/overeenkomsten van opdracht
 
Concurrentiebeding, proeftijdbeding, opzegtermijnen, opzegverboden
 
CAO-recht
 
Conflicten over loon
 
Ziekte, re-integratie en alles wat daarmee samenhangt
 
Medezeggenschapsrecht (instellen, begeleiding en advisering OR)
 
Wanneer u extra informatie over deze onderwerpen wilt of behoefte heeft aan advies of bijstand, neemt u dan contact met ons op.

Laatste nieuws

25
Sep
De kantonrechter oordeelt dat een opleidingsmanager bij Saxion moet terugkeren in zijn functie en bij de management overleggen. Publicatie uitspraak: ECLI:NL:RBOVE:2018:3487 Lees meer
20
Oct
De kernactiviteit van u als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen is het opvangen en begeleiden van de melder van ongewenst gedrag op... Lees meer
28
Sep
Stel, u bent huurder van een woonruimte en uw verhuurder meldt dat hij de woonruimte die u huurt, wil renoveren,... Lees meer

Beet!

Ondernemersspreekuur

Soms heeft u als ondernemer behoefte aan een klankbord. Maar weet één adviseur wel alles te vertellen? Kon u maar klankborden met meer deskundigen tegelijk… Dat kan, met het ondernemersspreekuur van de Deventer Adviseurs! In dit ondernemersspreekuur slaat u in één keer een jurist, notaris, verzekeringsdeskundige én een accountant aan de haak. Gratis. Lees meer

 

Eric de Ridder van Postma van de Graaff.

Adviseert graag op het gebied van zakelijke verzekeringen.
 

Eelco Opbroek van Opbroek Netwerk Notarissen.

Meedenkend notaris voor zaken waar u niet elke dag bij stil wilt staan.
 

Teus Brunekreeft van Accoris Ondernemersservice.

Spart graag met u over de business van morgen en overmorgen.
 

Brigitte Siesling van Van Overbeek de Meyer Advocaten.

Weet alles op het gebied van arbeidsrecht: de vraagbaak op het gebied van arbeidsrecht.

Updates ontvangen

Wilt u updates op het gebied van advocatuur en mediation ontvangen, meld u dan hieronder aan.