Contact: 0570 63 08 57
Maandag tot vrijdag - 09:00 - 17:30
visual
vervolg image

Doorzoeken privébestanden op computer en telefoon werknemer. Schending privacy.

header-underline
01
Jul
Juli 2014
 
In deze zaak vordert de werknemer schadevergoeding, omdat zijn werkgever inbreuk heeft gemaakt op zijn privacy door zijn laptop en zijn mobiele telefoon te onderzoeken. De kantonrechter kent immateriële schadevergoeding toe van € 7.500,-, bruto hetgeen de kantonrechter, gelet op de ernst van de inbreuk van de privacy, billijk acht.
 
De feiten
De werkgever, een groothandel in horloges, had kort nadat de werknemer had aangegeven dat hij in dienst wilde treden bij een fabrikant van horloges -een concurrent- aan de werknemer gevraagd zijn computer achter te laten in verband met een software update. Dit verzoek was echter een excuus om de computer van de werknemer te 'onderzoeken'. De werkgever heeft toen onder meer een privé
e-mailaccount van de werknemer geopend. Ook heeft de werkgever de telefoon van de werknemer 'onderzocht' en daarbij privé 'whatsapp' berichten geopend. 
 
Ontslag op staande voet
Voor werknemer gold een verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden en een verbod om bedrijfsgevoelige informatie prijs te geven (geheimhoudingsbeding). 
De werkgever heeft naar aanleiding van dit onderzoek de werknemer op staande voet ontslagen, omdat uit dit onderzoek bleek dat de werknemer  vertrouwelijke informatie aan zijn nieuwe werkgever had doorgegeven en zijn nieuwe werkgever had geïntroduceerd bij zakelijke relaties van zijn werkgever.
 
Onrechtmatig verkregen bewijs
Onrechtmatig verkregen bewijs is bewijs dat in strijd met de voorwaarden voor rechtmatige gegevensverwerking is verkregen.
De werknemer voert in het kort geding aan, dat de handelwijze van de nieuwe werkgever jegens hem onrechtmatig is. Volgens de werknemer heeft de werkgever op zeer ernstige, flagrante en disproportionele wijze inbreuk gemaakt op de privacy van de werknemer. De werknemer  voert aan, dat de nieuwe werkgever de betreffende gegevens op onrechtmatige wijze heeft gekregen, waardoor deze gegevens niet mee mogen worden genomen bij de beoordeling van de dringende reden.
 
Uitspraak
De kantonrechter oordeelde dat er sprake was van onrechtmatig verkregen bewijs. De werkgever heeft onvoldoende aannemelijk kunnen maken dat zij een concreet vermoeden had dat de werknemer in strijd handelde met genoemde bepalingen uit de arbeidsovereenkomst (verbod op nevenwerkzaamheden en geheimhoudingsbeding). Er was sprake van een 'fishing expedition'; het onderzoek was immers gestart daags nadat de werknemer had verteld dat hij bij zijn nieuwe werkgever in dienst wilde treden. Verder beschouwde de kantonrechter het door de werkgever gebruik maken van de WhatsApp berichten op de telefoon van de werknemer als een ontoelaatbare inbreuk op zijn privacy. Ook was van belang dat dat de werkgever de laptop onder valse voorwendselen had ingenomen. Dat het bewijs onrechtmatig is verkregen leverde de werknemer een schadevergoeding op. Onrechtmatig verkregen bewijs heeft niet tot gevolg dat de resultaten van het onderzoek buiten beschouwing wordt gelaten. De kantonrechter neemt het bewijs dus in beschouwing. Waarheidsvinding weegt zwaar. De kantonrechter oordeelde aan de hand van het (onrechtmatig verkregen) bewijs dat het ontslag op staande voet waarschijnlijk stand zal houden in de bodemprocedure.
 
Rechtmatig verkregen bewijs
De Hoge Raad heeft in een arrest van 27 april 2001 al bepaald aan welke eisen de werkgever moet voldoen om inbreuk op de privacy van de werknemer te mogen maken. Er moet in ieder geval sprake zijn van i) een concreet vermoeden dat onrechtmatig is gehandeld dat ii) niet op een andere minder ingrijpende wijze kan worden hard gemaakt waarbij (iii) het onderzoek zo beperkt en gericht mogelijk heeft plaatsgehad (HR 27 april 2001, JAR 2001/95, Wennekes Lederwaren). In de hierboven omschreven zaak oordeelde de kantonrechter in de lijn van dit oordeel van de Hoge Raad.

Laatste nieuws

25
Sep
De kantonrechter oordeelt dat een opleidingsmanager bij Saxion moet terugkeren in zijn functie en bij de management overleggen. Publicatie uitspraak: ECLI:NL:RBOVE:2018:3487 Lees meer
20
Oct
De kernactiviteit van u als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen is het opvangen en begeleiden van de melder van ongewenst gedrag op... Lees meer
28
Sep
Stel, u bent huurder van een woonruimte en uw verhuurder meldt dat hij de woonruimte die u huurt, wil renoveren,... Lees meer

Beet!

Ondernemersspreekuur

Soms heeft u als ondernemer behoefte aan een klankbord. Maar weet één adviseur wel alles te vertellen? Kon u maar klankborden met meer deskundigen tegelijk… Dat kan, met het ondernemersspreekuur van de Deventer Adviseurs! In dit ondernemersspreekuur slaat u in één keer een jurist, notaris, verzekeringsdeskundige én een accountant aan de haak. Gratis. Lees meer

 

Eric de Ridder van Postma van de Graaff.

Adviseert graag op het gebied van zakelijke verzekeringen.
 

Eelco Opbroek van Opbroek Netwerk Notarissen.

Meedenkend notaris voor zaken waar u niet elke dag bij stil wilt staan.
 

Teus Brunekreeft van Accoris Ondernemersservice.

Spart graag met u over de business van morgen en overmorgen.
 

Brigitte Siesling van Van Overbeek de Meyer Advocaten.

Weet alles op het gebied van arbeidsrecht: de vraagbaak op het gebied van arbeidsrecht.

Updates ontvangen

Wilt u updates op het gebied van advocatuur en mediation ontvangen, meld u dan hieronder aan.