Contact: 0570 63 08 57
Maandag tot vrijdag - 09:00 - 17:30
visual
vervolg image

Het slapende dienstverband verleden tijd?

header-underline
12
Nov
Per 1 juli 2015 geldt een nieuw stelsel van ontslagvergoedingen. Met de invoering van een meer eenduidig vergoedingensysteem is beoogd rechtszekerheid te bieden en het onderscheid tussen de gekozen ontslagroute (UWV of kantonrechter) zoveel mogelijk weg te nemen. De transitievergoeding is gericht op het bieden van compensatie voor baanverlies en het vergemakkelijken van de transitie van-werk-naar-werk.
 
Uitgangspunt is dat iedere werknemer na 24 maanden dienstverband bij een onvrijwillig einde van de arbeidsovereenkomst recht heeft op de transitievergoeding. Dat is het geval als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt opgezegd of ontbonden of een tijdelijke arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever niet wordt verlengd.
 
Geen transitievergoeding is verschuldigd bij een beëindiging met wederzijds goedvinden. Het gaat dan immers om een vrijwillig einde van de arbeidsovereenkomst.
 
De werkgever is de vergoeding in beginsel altijd verschuldigd, dus ook als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd (of niet voortgezet) omdat de werknemer de bedongen arbeid als gevolg van ziekte of gebreken niet langer kan verrichten en herplaatsing in een andere passende functie niet mogelijk is.
 
Het is de regering gebleken dat het verschuldigd zijn van de transitievergoeding na een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid als onrechtvaardig wordt beschouwd. Onrechtvaardig omdat de werkgever voorafgaand daaraan (veelal) gedurende twee jaar het loon tijdens ziekte heeft doorbetaald én kosten heeft gemaakt voor de re-integratie. De cumulatie van financiële verplichtingen voor de werkgever bij langdurige ziekte van een werknemer stimuleert de werkgever niet om bestendige arbeidsrelaties te realiseren. Veel werkgevers hielden het dienstverband van hun zieke werknemer na twee jaar dan ook in stand (slapend), zodat zij geen transitievergoeding aan de zieke werknemer hoefden te betalen.
 
Daarom heeft de regering een wetsvoorstel ingediend dat betrekking heeft op het verminderen van de kosten gemoeid met de transitievergoeding bij einde dienstverband na langdurige arbeidsongeschiktheid, zonder dat de rechten van de werknemers worden aangetast. De regering stelt voor om werkgevers te compenseren voor de kosten van de transitievergoeding. De compensatie wordt door UWV verstrekt vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf), waar een verhoging van de premie tegenover staat.
 
De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2018. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht waardoor de compensatie betrekking heeft op alle gevallen vanaf 1 juli 2015.

Laatste nieuws

25
Sep
De kantonrechter oordeelt dat een opleidingsmanager bij Saxion moet terugkeren in zijn functie en bij de management overleggen. Publicatie uitspraak: ECLI:NL:RBOVE:2018:3487 Lees meer
20
Oct
De kernactiviteit van u als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen is het opvangen en begeleiden van de melder van ongewenst gedrag op... Lees meer
28
Sep
Stel, u bent huurder van een woonruimte en uw verhuurder meldt dat hij de woonruimte die u huurt, wil renoveren,... Lees meer

Beet!

Ondernemersspreekuur

Soms heeft u als ondernemer behoefte aan een klankbord. Maar weet één adviseur wel alles te vertellen? Kon u maar klankborden met meer deskundigen tegelijk… Dat kan, met het ondernemersspreekuur van de Deventer Adviseurs! In dit ondernemersspreekuur slaat u in één keer een jurist, notaris, verzekeringsdeskundige én een accountant aan de haak. Gratis. Lees meer

 

Eric de Ridder van Postma van de Graaff.

Adviseert graag op het gebied van zakelijke verzekeringen.
 

Eelco Opbroek van Opbroek Netwerk Notarissen.

Meedenkend notaris voor zaken waar u niet elke dag bij stil wilt staan.
 

Teus Brunekreeft van Accoris Ondernemersservice.

Spart graag met u over de business van morgen en overmorgen.
 

Brigitte Siesling van Van Overbeek de Meyer Advocaten.

Weet alles op het gebied van arbeidsrecht: de vraagbaak op het gebied van arbeidsrecht.

Updates ontvangen

Wilt u updates op het gebied van advocatuur en mediation ontvangen, meld u dan hieronder aan.