Contact: 0570 63 08 57
Maandag tot vrijdag - 09:00 - 17:30
visual
vervolg image

Mediation ambtenaren

header-underline
20
Jun
De navolgende uitspraak, gepubliceerd is Nederlandse Mediation, jaargang 2015, aflevering 1, is interessant, omdat meerdere onderwerpen aan bod komen.
 
De onderwerpen die hier naar voren komen zijn:
  • de mogelijkheid van beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met tussentijds opzegbeding;
  • de rol van de advocaten bij mediation en
  • het voorstel om bij niet functioneren in een leidinggevende functie een ambtenaar terug te plaatsen in andere, niet leidinggevende functie.
 
De casus is als volgt. Werkgever, een overheidsinstantie, en ambtenaar hebben een ernstig conflict binnen twee maanden na indiensttreding van de ambtenaar. Partijen zijn een jaarcontract overeengekomen. De werkgever heeft het vertrouwen in de ambtenaar verloren en wil hem het resterende deel van zijn dienstverband in een andere, niet leidinggevende, functie plaatsen. De ambtenaar is het hier niet mee eens en is van mening dat de vervangende functie beneden zijn niveau is. Gesprekken tussen beide partijen hebben geen oplossing gebracht en ambtenaar zit ziek thuis.
 
De belangen van partijen zijn tegengesteld aan elkaar, want de werkgever wil de ambtenaar niet laten terugkeren naar zijn oude functie en de ambtenaar wil graag terug in zijn oude functie, hoewel de relatie met zijn werkgever zeer gespannen is.
 
Na tussenkomst van een mediator is de lucht geklaard en komen partijen overeen afscheid van elkaar te nemen en de voorwaarden daarvoor door hun advocaten uit te laten werken. De correspondentie tussen de advocaten daarna leidt tot het opnieuw escaleren van het conflict. Dit is opmerkelijk, omdat nu juist de advocaten het middel mediation hadden ingezet. De mediator heeft daarop de advocaten aan tafel uitgenodigd, waardoor partijen uiteindelijk bereikten wat hen voor ogen stond.  
 
Het voordeel van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een tussentijds opzegbeding, wat hier het geval was, is dat de werkgever niet per definitie tot het einde van het dienstverband hoeft door te betalen. In deze zaak zou de werkgever dan twaalf maanden loon moeten hebben doorbetaald, terwijl de ambtenaar maar twee maanden had gewerkt. Er kan door het bestaan van dit beding eerder een einde aan het dienstverband komen dan de einddatum van de overeenkomst. Dat is dan weer mooi meegenomen.  
 
Brigitte Siesling, MfN register-mediator en advocaat partner van Van Overbeek de Meyer Advocaten

Laatste nieuws

25
Sep
De kantonrechter oordeelt dat een opleidingsmanager bij Saxion moet terugkeren in zijn functie en bij de management overleggen. Publicatie uitspraak: ECLI:NL:RBOVE:2018:3487 Lees meer
20
Oct
De kernactiviteit van u als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen is het opvangen en begeleiden van de melder van ongewenst gedrag op... Lees meer
28
Sep
Stel, u bent huurder van een woonruimte en uw verhuurder meldt dat hij de woonruimte die u huurt, wil renoveren,... Lees meer

Beet!

Ondernemersspreekuur

Soms heeft u als ondernemer behoefte aan een klankbord. Maar weet één adviseur wel alles te vertellen? Kon u maar klankborden met meer deskundigen tegelijk… Dat kan, met het ondernemersspreekuur van de Deventer Adviseurs! In dit ondernemersspreekuur slaat u in één keer een jurist, notaris, verzekeringsdeskundige én een accountant aan de haak. Gratis. Lees meer

 

Eric de Ridder van Postma van de Graaff.

Adviseert graag op het gebied van zakelijke verzekeringen.
 

Eelco Opbroek van Opbroek Netwerk Notarissen.

Meedenkend notaris voor zaken waar u niet elke dag bij stil wilt staan.
 

Teus Brunekreeft van Accoris Ondernemersservice.

Spart graag met u over de business van morgen en overmorgen.
 

Brigitte Siesling van Van Overbeek de Meyer Advocaten.

Weet alles op het gebied van arbeidsrecht: de vraagbaak op het gebied van arbeidsrecht.

Updates ontvangen

Wilt u updates op het gebied van advocatuur en mediation ontvangen, meld u dan hieronder aan.