Contact: 0570 63 08 57
Maandag tot vrijdag - 09:00 - 17:30
visual
vervolg image

Rechtspositie van ambtenaar verschiet van kleur richting het werknemerschap

header-underline
12
Nov
Door het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren wordt de rechtspositie van ambtenaren, behalve die van politie, defensie en de rechterlijke macht, gelijk getrokken met werknemers in de private sector. De Eerste Kamer heeft op 8 november 2016 dit wetsvoorstel aangenomen, waardoor het publiekrechtelijke eenzijdige karakter van de ambtelijke aanstelling van de arbeidsvoorwaarden wordt vervangen door de tweezijdige arbeidsovereenkomst, waarbij in de meeste gevallen de collectieve arbeidsovereenkomst in beeld komt. En worden de bepalingen van de Wet Werk en Zekerheid (hierna: WWZ) van het ‘normale’ arbeidsrecht van toepassing. Het is de bedoeling dat de arbeidsverhoudingen bij de overheid uiteindelijk gelijk zijn aan de verhoudingen in het bedrijfsleven.
 
Behoort de status ambtenaar dan tot de verleden tijd? Er blijft een nuance zichtbaar voor wat betreft het eigen karakter van het zijn van ambtenaar. Zo blijft de Ambtenarenwet gehandhaafd. Deze wet regelt nog wel slechts die onderdelen van de ambtelijke status, die nauw verbonden zijn aan het bijzondere karakter van het werken bij de overheid.  
 
Ook neemt dit wetsvoorstel het bijzondere verschil tussen openbaar en bijzonder onderwijs weg. Werknemers in het openbaar onderwijs hebben nu immers de status van ambtenaar, terwijl op werknemers in het bijzonder onderwijs de WWZ-bepalingen van toepassing zijn. Werknemers in het openbaar onderwijs ontvangen bij vertrek dan ook geen transitievergoeding, terwijl dat voor werknemers in het bijzonder onderwijs wel het geval is. In het openbaar onderwijs kan de vervanging van zieke leerkrachten eenvoudiger worden geregeld, omdat de ketenregeling voor deze leerkrachten niet van toepassing is. Daarmee heeft  het openbaar onderwijs weer een voorsprong op het bijzonder onderwijs. Deze verschillen worden nu weggepoetst.
 
Wat vinden de ambtenaren zelf van hun nieuwe positie? Slechts iets meer dan zes procent is voor normalisering. Ambtenaren die tegen zijn, zijn bang voor verslechtering van hun positie. Misschien is het ook een kwestie van wennen. In ieder geval wordt met deze wet de weg geplaveid om over te stappen van de publieke sector naar de private sector en andersom. Dat lijkt mij een goede ontwikkeling, omdat er op die manier misschien ook op een natuurlijke manier een kruisbestuiving tussen beide sectoren plaats kan vinden.
 
Brigitte Siesling, advocaat arbeidsrecht en MfN-registermediator arbeidsconflicten 

Laatste nieuws

25
Sep
De kantonrechter oordeelt dat een opleidingsmanager bij Saxion moet terugkeren in zijn functie en bij de management overleggen. Publicatie uitspraak: ECLI:NL:RBOVE:2018:3487 Lees meer
20
Oct
De kernactiviteit van u als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen is het opvangen en begeleiden van de melder van ongewenst gedrag op... Lees meer
28
Sep
Stel, u bent huurder van een woonruimte en uw verhuurder meldt dat hij de woonruimte die u huurt, wil renoveren,... Lees meer

Beet!

Ondernemersspreekuur

Soms heeft u als ondernemer behoefte aan een klankbord. Maar weet één adviseur wel alles te vertellen? Kon u maar klankborden met meer deskundigen tegelijk… Dat kan, met het ondernemersspreekuur van de Deventer Adviseurs! In dit ondernemersspreekuur slaat u in één keer een jurist, notaris, verzekeringsdeskundige én een accountant aan de haak. Gratis. Lees meer

 

Eric de Ridder van Postma van de Graaff.

Adviseert graag op het gebied van zakelijke verzekeringen.
 

Eelco Opbroek van Opbroek Netwerk Notarissen.

Meedenkend notaris voor zaken waar u niet elke dag bij stil wilt staan.
 

Teus Brunekreeft van Accoris Ondernemersservice.

Spart graag met u over de business van morgen en overmorgen.
 

Brigitte Siesling van Van Overbeek de Meyer Advocaten.

Weet alles op het gebied van arbeidsrecht: de vraagbaak op het gebied van arbeidsrecht.

Updates ontvangen

Wilt u updates op het gebied van advocatuur en mediation ontvangen, meld u dan hieronder aan.