Contact: 0570 63 08 57
Maandag tot vrijdag - 09:00 - 17:30
visual
vervolg image

Voor de werkgever: Een ontslag op staande voet en dan?

header-underline
01
Oct
Met een ontslag op staande voet beëindigt u, als werkgever, per direct het dienstverband van de werknemer. Vanwege de verstrekkende gevolgen voor de werknemer - verlies van inkomen en verlies van aanspraak op een WW-uitkering - gelden voor een ontslag op staande voet strenge eisen. Dat leidt er vaak toe, dat het gegeven ontslag op staande voet ten overstaan van een rechter geen stand houdt, bijvoorbeeld vanwege gebrekkig ondersteunend bewijs van de dringende ontslagreden of vanwege persoonlijke omstandigheden van de werknemer.
 
De arbeidsovereenkomst tussen partijen blijft dan in stand. U ziet zich vervolgens geconfronteerd met een loonvordering, de plicht tot wedertewerkstelling of een vordering tot schadevergoeding van de werknemer.
 
Een plan B is verstandig (en handig). Als werkgever beschikt u over een aantal mogelijkheden om de ongewenste consequenties bij het in stand blijven van de arbeidsovereenkomst te beperken. Daarbij kunt u denken aan de ontbinding "voor zover vereist", de aanvraag van een ontslagvergunning "voor zover vereist" en het (alsnog) overeenkomen van een beëindigingsovereenkomst tussen partijen. Hieronder zet ik deze mogelijkheden kort op een rij.
 
Ontbinding "voor zover vereist"
U verzoekt de rechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst tussen partijen voor het geval op enig moment mocht blijken dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen niet door het ontslag op staande voet is beëindigd.
 
De rechter ontbindt voor zover vereist, bij aanwezigheid van voldoende gewichtige redenen, de arbeidsovereenkomst. Als vervolgens komt vast te staan, dat de arbeidsovereenkomst niet op de eerdere datum door het ontslag op staande voet is geëindigd, dan is de arbeidsovereenkomst in ieder geval wel geëindigd op de datum van ontbinding. De (mogelijke) loonvordering van de werknemer kan dan alleen worden toegewezen tot aan het tijdstip van de ontbinding. U beperkt zodoende de loonbetalingsverplichting. U voorkomt tevens de terugkeer van de werknemer op de werkvloer.
 
Oordeelt de rechter evenwel dat u een terecht ontslag op staande voet hebt gegeven, dan eindigt de arbeidsovereenkomst tussen partijen op dat tijdstip. De procedure voor zover vereist is dan verder niet meer van waarde.
 
Voorwaardelijke opzegging
U vraagt een ontslagvergunning aan bij het UWV WERKbedrijf voor het geval later blijkt dat de arbeidsovereenkomst door het ontslag op staande voet niet is geëindigd. Het UWV WERKbedrijf beoordeelt of de ontslagredenen dusdanig zijn dat de ontslagvergunning (voor zover vereist) moet worden verleend.
 
Nadat u de ontslagvergunning hebt gekregen, dient u de arbeidsovereenkomst nog op te zeggen. Vergeet dat niet. Als vervolgens komt vast te staan, dat de arbeidsovereenkomst niet op de eerdere datum door het ontslag op staande voet is geëindigd, dan is de arbeidsovereenkomst wel geëindigd tegen datum van opzegging. Mocht de rechter oordelen dat het ontslag op staande voet niet geldig was, dan kan de rechter bij de (latere) loonvordering van de werknemer door de opzegging alleen loon toewijzen tot aan het tijdstip van de opzegging van de arbeidsovereenkomst.
 
De procedure via het UWV WERKbedrijf is vaak tijdrovend. Een procedure via de kantonrechter verloopt sneller. De kantonprocedure kent ook een relatief lichte(re) ontslagtoets ten opzichte van de zwaardere ontslagtoets van het UWV WERKbedrijf. Daarentegen loopt u bij de ontbindingsprocedure het risico tot betaling van een ontslagvergoeding aan de werknemer. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald aan de hand van de zogeheten kantonrechtersformule. De vergoeding is overigens alleen verschuldigd als een rechter oordeelt dat het ontslag op staande voet niet geldig was en de arbeidsovereenkomst nog steeds in stand is. Het UWV Werkbedrijf mag geen ontslagvergoedingen vaststellen.
 
Beëindigingsovereenkomst
Dit is voor u de eenvoudigste wijze om de gevolgen van het ontslag op staande voet te beperken. U heeft de touwtjes in handen. U komt alsnog, na het ontslag op staande voet, een beëindigingsovereenkomst met de werknemer overeen. Een werknemer is al snel geneigd tot acceptatie van het beëindigingsvoorstel. De werknemer stelt hiermee namelijk zijn aanspraak op een WW-uitkering veilig. U voorkomt met de beëindigingsovereenkomst (kostbare) juridische procedures.
 
Resumerend
Een ontslag op staande voet kan voor u als werkgever een vervelend (kostbaar) staartje krijgen. Een plan B is geen overbodige luxe. Wij adviseren u graag.

Laatste nieuws

25
Sep
De kantonrechter oordeelt dat een opleidingsmanager bij Saxion moet terugkeren in zijn functie en bij de management overleggen. Publicatie uitspraak: ECLI:NL:RBOVE:2018:3487 Lees meer
20
Oct
De kernactiviteit van u als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen is het opvangen en begeleiden van de melder van ongewenst gedrag op... Lees meer
28
Sep
Stel, u bent huurder van een woonruimte en uw verhuurder meldt dat hij de woonruimte die u huurt, wil renoveren,... Lees meer

Beet!

Ondernemersspreekuur

Soms heeft u als ondernemer behoefte aan een klankbord. Maar weet één adviseur wel alles te vertellen? Kon u maar klankborden met meer deskundigen tegelijk… Dat kan, met het ondernemersspreekuur van de Deventer Adviseurs! In dit ondernemersspreekuur slaat u in één keer een jurist, notaris, verzekeringsdeskundige én een accountant aan de haak. Gratis. Lees meer

 

Eric de Ridder van Postma van de Graaff.

Adviseert graag op het gebied van zakelijke verzekeringen.
 

Eelco Opbroek van Opbroek Netwerk Notarissen.

Meedenkend notaris voor zaken waar u niet elke dag bij stil wilt staan.
 

Teus Brunekreeft van Accoris Ondernemersservice.

Spart graag met u over de business van morgen en overmorgen.
 

Brigitte Siesling van Van Overbeek de Meyer Advocaten.

Weet alles op het gebied van arbeidsrecht: de vraagbaak op het gebied van arbeidsrecht.

Updates ontvangen

Wilt u updates op het gebied van advocatuur en mediation ontvangen, meld u dan hieronder aan.