Contact: 0570 63 08 57
Maandag tot vrijdag - 09:00 - 17:30
visual
vervolg image

Wetsvoorstel Wet bevordering mediation

header-underline
27
Oct
Van der Steur heeft ter vervanging van zijn initiatiefwetsvoorstellen als Tweede Kamer lid een nieuw wetsvoorstel gemaakt met als doel om mediation meer op de kaart te zetten en de rechtspraak te ontlasten.
 
Om mediation als methode voor het oplossen van geschillen te stimuleren komt er een openbaar register voor mediators. Het register biedt meer waarborgen aan gebruikers van mediation. Alleen door de rechtbank beëdigde mediators worden toegelaten tot dit register, aldus Van der Steur.
 
Bij mediators die staan ingeschreven in dit openbare register kan de gebruiker ervan uitgaan dat zij over voldoende kennis en ervaring beschikken. Voor registratie gelden immers uniforme  eisen aan opleiding en ervaring.
 
Op dit moment bestaat er een MfN-register voor mediators; de mediators die in dit register zijn ingeschreven dragen echter niet de (straks wettelijk) beschermde titel van ‘beëdigd mediator’.  Nu zijn er in Nederland 3.000 geregistreerde mediators, onder wie 900 advocaten. Met de inschrijving van de MfN-geregistreerde mediators is naar mijn mening het kaf al van het koren gescheiden. Immers, uitsluitend mediators die een theoretisch- en praktijkexamen met succes hebben afgelegd worden toegelaten tot dit register en alleen zij mogen de titel MfN-registermediator voeren.
 
Het is mij dan ook niet duidelijk wat de toegevoegde waarde is van het afleggen van een eed bij de rechtbank, zoals de bewindsman in zijn wetsvoorstel voorstaat. Het verschil tussen de huidig geregistreerde mediator en de toekomstig beëdigd mediator is dat de toekomstige vlieguren moet hebben gemaakt om in aanmerking te komen voor de wettelijke registratie, terwijl dat voor de huidige MfN registratie niet het geval is.  Het risico bestaat dat de onervaren mediator geen zaken krijgt omdat hij niet beëdigd is. Dat lijkt mij geen wenselijk neveneffect.
 
De bevordering van mediation ‘an sich’ vind ik wel van belang omdat het bijdraagt aan dejuridisering van geschillen. In mediation zijn partijen persoonlijk betrokken bij het vinden van een oplossing voor hun geschil, waardoor partijen ook volledig achter de gevonden oplossing staan. Een beroep op de rechter is, als het goed is, dan niet meer aan de orde omdat de partijen de zaak zelf afdoen.
 
Een ander doel van dit wetsontwerp is dat Van der Steur de rechtspraak wil ontlasten. Een belangrijk element van het wetsvoorstel is het verplichtende  element. Als partijen een civiele procedure starten, moeten ze aan de rechter uitleggen waarom ze niet voor mediation hebben gekozen. De rechter kan dan oordelen dat partijen ten onrechte niet hebben overwogen mediation toe te passen, met als sanctie niet-ontvankelijkheid. Dat doet mijns inziens afbreuk aan het element vrijwilligheid, dat nu nog heilig is in mediationland.  Ik voorzie daarmee discussies tussen partijen over het al dan niet terecht niet hebben ingezet op mediation. En wat nu als de ene partij wel mediation heeft gewild en de andere partij niet? Resteert dan niet de keuze voor en de gang naar de rechter, waarbij de rechter zou kunnen oordelen om terug te gaan naar de mediationtafel, terwijl één partij daar geen zin in heeft? Dat lijkt mij weinig zinvol.
 
De Orde van Advocaten vindt dat het wetsvoorstel geen toegevoegde waarde heeft. ‘Onduidelijk is voor welk probleem dit wetsvoorstel een oplossing biedt’ aldus de Orde. Dat Van der Steur aandacht vraagt voor het fenomeen mediation vind ik een goede zaak. Maar van een gedwongen winkelnering mag geen sprake zijn.
  
Brigitte Siesling, MfN-registermediator en advocaat

Laatste nieuws

25
Sep
De kantonrechter oordeelt dat een opleidingsmanager bij Saxion moet terugkeren in zijn functie en bij de management overleggen. Publicatie uitspraak: ECLI:NL:RBOVE:2018:3487 Lees meer
20
Oct
De kernactiviteit van u als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen is het opvangen en begeleiden van de melder van ongewenst gedrag op... Lees meer
28
Sep
Stel, u bent huurder van een woonruimte en uw verhuurder meldt dat hij de woonruimte die u huurt, wil renoveren,... Lees meer

Beet!

Ondernemersspreekuur

Soms heeft u als ondernemer behoefte aan een klankbord. Maar weet één adviseur wel alles te vertellen? Kon u maar klankborden met meer deskundigen tegelijk… Dat kan, met het ondernemersspreekuur van de Deventer Adviseurs! In dit ondernemersspreekuur slaat u in één keer een jurist, notaris, verzekeringsdeskundige én een accountant aan de haak. Gratis. Lees meer

 

Eric de Ridder van Postma van de Graaff.

Adviseert graag op het gebied van zakelijke verzekeringen.
 

Eelco Opbroek van Opbroek Netwerk Notarissen.

Meedenkend notaris voor zaken waar u niet elke dag bij stil wilt staan.
 

Teus Brunekreeft van Accoris Ondernemersservice.

Spart graag met u over de business van morgen en overmorgen.
 

Brigitte Siesling van Van Overbeek de Meyer Advocaten.

Weet alles op het gebied van arbeidsrecht: de vraagbaak op het gebied van arbeidsrecht.

Updates ontvangen

Wilt u updates op het gebied van advocatuur en mediation ontvangen, meld u dan hieronder aan.