Gezondheidsrecht

Alle BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren zijn op grond van de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) onderworpen aan het medisch tuchtrecht.

Wanneer een tuchtklacht tegen een beroepsbeoefenaar, zoals bijvoorbeeld een medisch specialist, huisarts, bedrijfsarts of een verpleegkundige wordt ingediend, onderzoekt het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg of de betrokken beroepsbeoefenaar volgens de professionele standaard heeft gehandeld. Het Tuchtcollege kan bij gegrondheid van een klacht een maatregel aan de betreffende beroepsbeoefenaar opleggen, zoals een waarschuwing (bij niet verwijtbaar onjuist handelen), een berisping (bij laakbaar gedrag), een boete, schorsing, ontzegging en in het ergste geval doorhaling.

Mr. Brigitte Siesling kan u als beroepsbeoefenaar adviseren en begeleiden bij (dreigende) tuchtklachten over onder meer:

Mr. Brigitte Siesling staat aangeklaagde beroepsbeoefenaren bij die ter verantwoording worden geroepen bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, of in hoger beroep, bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Dankzij de ruime kennis en ervaring die mr. Brigitte Siesling in het klachtrecht heeft opgedaan, kan zij de emotionele impact van de klacht en de emotionele beladenheid van een procedure goed invoelen en coachen.