Mr. Adriaan van Overbeek de Meyer

Mr. Adriaan van Overbeek de Meyer is in 1990 afgestudeerd in het Nederlands Recht aan de Universiteit van Groningen. Vanaf 1990 is hij als advocaat werkzaam. Adriaan is medeoprichter van dit kantoor. Hij heeft zowel een advies- als procespraktijk.

De praktijk bestaat uit collectief en individueel arbeidsrecht en ontslagrecht. Adriaan treedt op als curator, advocaat of adviseur in faillissementen, fusies en overnames. Zijn werk omvat daarnaast alle facetten van het vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht, aanbestedingsrecht, huurrecht en franchise.

Ook houdt hij zich bezig met incasso’s en het opstellen en beoordelen van contracten. Hij is lid van de specialistenvereniging  “Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland. Tevens is Adriaan lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Resort Arnhem (VAARA).

Adriaan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– Ondernemingsrecht
– Agentuur en distributie
– Beroepsaansprakelijkheid
– Fusies en overnames
– Vennootschappen
– Verenigingen en stichtingen
– Sportrecht

Hij behaalt elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.