Mr. Brigitte Siesling

Mr. Brigitte Siesling is in 1990 afgestudeerd in het Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. De eerste tien jaar heeft zij als bedrijfsjurist gewerkt (ABN AMRO Bank en Universiteit van Amsterdam). Brigitte is medeoprichtster van dit kantoor. In 2008 volgde Brigitte de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (“Pala”) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

mediator-deventer

Brigitte is verbonden aan de Landelijke Klachtencommissie (LKC). 

Brigitte procedeert  in ontslagprocedures, zowel via het UWV als via de kantonrechter en in hoger beroep. Behalve in het bedrijfsleven is Brigitte ook werkzaam voor (semi)ambtenaren en werknemers van (semi) overheid- en onderwijsinstanties.

Tevens is Brigitte MfN-registermediator sinds 2015.

Brigitte is businesspartner bij Symion coöperatie te Apeldoorn.

Brigitte heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– Arbeidsrecht
– Arbeidsmediation

Zij behaalt elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.