Huurrecht

Iedereen verhuurt of huurt wel eens iets in zijn leven. Een verhuurder verbindt zich om een bepaalde zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken. De huurder verbindt zich daartegenover tot een tegenprestatie. Vaak is de tegenprestatie betaling van huurpenningen, maar een tegenprestatie kan ook het onderhouden van het gehuurde zijn. Een huurovereenkomst is vormvrij en kan dus ook mondeling tot stand komen.

De meeste geschillen binnen het huurrecht gaan over woonruimtes, bedrijfsruimtes en winkelpanden.

mr. Adriaan van Overbeek de Meyer en mr. Joris Staijen zijn gespecialiseerd in huurrecht. Zij staan zowel huurders als verhuurders bij onderwerpen als:

Wanneer u extra informatie over deze onderwerpen wilt of behoefte hebt aan advies of bijstand, neemt u dan contact op met mr. Adriaan van Overbeek de Meyer of mr. Fleur Havers.