Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is een onderdeel van het privaatrecht en omvat de rechtsregels over de rechtspositie van ondernemingen.

Gespecialiseerd in ondernemingsrecht
Mr. Adriaan van Overbeek de Meyer en mr. Joris Staijen zijn gespecialiseerd in ondernemingsrecht. Wij begeleiden zowel ondernemingen met winstoogmerk als non-profit organisaties. Wij zetten alternatieve oplossingen voor u op een rij zodat u op basis van ons advies voor de meest aantrekkelijke en juridisch haalbare optie kunt kiezen.

Voorbeelden van onderwerpen die onder het ondernemingsrecht vallen zijn:

Contractenrecht:

Incasso van geldvorderingen dan wel verweer tegen geldvorderingen
Franchising en alles wat daarmee samenhangt
Bedrijfsopvolging: begeleiding van bedrijfsovernames, fusies, activa transacties, reorganisaties, due diligence onderzoek
Oprichting en begeleiding van: besloten vennootschappen, maatschappen, stichtingen, vennootschappen onder firma
Vennootschapsrechtelijke kwesties, waaronder bestuurdersaansprakelijkheid
Huurrecht bedrijfsruimte en kantoorruimte:

Insolventierecht: faillissement, surséance van betaling

Aanbestedingsrecht: deskundig en adequaat juridisch advies over inkoop- en aanbestedingsvraagstukken. Wilt u over deze onderwerpen extra informatie of heeft u behoefte aan advies of bijstand, neem contact met ons op.