Paard & Recht

Mr. Fleur Havers heeft zich gespecialiseerd in de rechtsgebieden binnen de paardenbranche. Haar liefde voor paarden en pony’s begon al op jonge leeftijd. Momenteel gaat zij regelmatig te paard de natuur in. Paardrijden is heerlijk, maar het is niet ondenkbaar dat er een conflict ontstaat waarbij een paard betrokken is.    

U ontdekt bijvoorbeeld na aankoop van uw paard dat het kreupel is. Dat was bij de aankoop nog niet zichtbaar. U kunt de koop ongedaan maken of schadevergoeding vorderen. Het is overigens verstandig om de afspraken over de koop/verkoop van een paard goed vast te leggen in een koopovereenkomst.

Een andere conflictsituatie is dat uw paard gewond is geraakt door slecht weg- of bermonderhoud. U wilt de wegbeheerder aansprakelijk stellen voor de schade. Of u wordt als eigenaar van uw paard zelf aansprakelijk gesteld voor de schade die uw paard heeft aangericht.

De pensionhouder kan ook uw wederpartij in een conflict zijn als het bijvoorbeeld over betaling van huurpenningen gaat of als hij zijn zorgplicht voor uw paard schendt als u zelf niet in de gelegenheid bent om uw paard te verzorgen.

En zo zijn er nog tal van conflictsituaties over een paard denkbaar. Paard & recht omvat onder meer de volgende onderwerpen:

Wanneer u extra informatie over deze onderwerpen wilt of behoefte hebt aan advies of bijstand, neemt u dan contact met mr. F. Havers op.