Onderwijsrecht

Binnen het onderwijs is er een onderscheid te maken tussen het openbaar en bijzonder onderwijs.

Medewerkers in het openbaar onderwijs zijn ambtenaar en vallen (tot 1 januari 2020) onder het ambtenarenrecht. Voor de bezwaar- en beroepsprocedure geldt de Algemene Wet Bestuursrecht. Mr. Brigitte Siesling kan u -van primair onderwijs tot wetenschappelijk onderwijs- adviseren en begeleiden bij:

Medewerkers in het bijzonder onderwijs vallen onder het arbeidsrecht. De werknemer in het bijzonder onderwijs kan beroep instellen bij de Commissie van Beroep over (onder meer):

U kunt ook voor het voeren van een procedure bij de Commissie van Beroep of, zo nodig, bij de kantonrechter terecht bij mr. Brigitte Siesling.