Ongewenst gedrag op het werk

Krijgt u te maken met ongewenst gedrag op het werk, dan kan mr. Brigitte Siesling u bijstaan. Zij is gespecialiseerd in arbeidsrecht en ambtenarenrecht en kan u adviseren over beleid en klachtenreglementen op het gebied van ongewenste omgangsvormen. Het redigeren en ontwikkelen van gedragsprotocollen behoort ook tot haar expertise. Daarnaast fungeert mr. Brigitte Siesling als externe vertrouwenspersoon.

Ongewenst gedrag op het werk kan op zich op verschillende manieren voordoen. U kunt voor één of meer van de volgende onderwerpen bij mr. Brigitte Siesling terecht:

Mr. Brigitte Siesling fungeert als voorzitter van klachtencommissies. Zo is zij voorzitter van de Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen van Zorg van de Zaak en voorzitter van de Commissie van Toezicht van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV). Tevens is mr. Brigitte Siesling voorzitter van de Klachtencommissie van Gezondheidszorg voor Dieren. Op basis van het onderzoek adviseert zij de directie over een te nemen sanctie of maatregel.

Heeft u vragen over ongewenst gedrag op het werk of heeft u direct behoefte aan onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op.