Klachtencommissie

Bij klachtenonderzoek over grensoverschrijdend gedrag is een onafhankelijke en onpartijdige klachtencommissie essentieel.

Onze commissieleden zijn vanuit hun expertise als jurist of psycholoog gericht op het doen van zorgvuldig onderzoek.

Het advies over een gepaste maatregel maakt deel uit van ons traject.