mediator-deventer

Mediator Deventer

Bij mediation gaat het erom de deelnemers te helpen hun communicatie te verbeteren. Brigitte is MfN-registermediator bij arbeidsconflicten, samenwerkingsproblematiek en ongewenst gedrag op het werk, zoals pesten en (seksuele) intimidatie. Uitgangspunt van het mediationtraject kan gericht zijn op herstel van de arbeidsrelatie, zoals bijvoorbeeld bij ongewenst gedrag op het werk. Ook kan het maken van afspraken over de beëindiging van de arbeidsrelatie inzet van mediation zijn. Brigitte is oprecht geïnteresseerd in mensen en wat hen beweegt. Zij doorziet snel situaties en de dieper liggende belangen van deelnemers.

Het nut van een mediator

Het ontrafelen van de eigenlijke (onderliggende) wensen, behoeften en bedoelingen van eenieder aan tafel staat voorop. Een echt luisterend oor hebben voor elkaar en je kunnen verplaatsen in de ander zijn de uitdagingen die de deelnemers met elkaar aan moeten gaan. Een mediation tijdens ziekte van de werknemer is ook een goed middel om de eigenlijke reden van ziekmelding, een arbeidsconflict, boven water te krijgen. Een kwart van alle ziekmeldingen is immers terug te voeren op een arbeidsconflict. Het duiden van het daadwerkelijke probleem geeft beide partijen vaak al lucht. Van daaruit kan worden gewerkt aan de aanpak van de wrijvingen en ergernissen die hebben geleid tot de ziekmelding. En hopelijk ligt dan een constructieve en respectvolle oplossing in het verschiet.   

Ervaring mediator Deventer

Door de jarenlange ervaring in arbeidsrechtland van Brigitte kunnen de door de deelnemers ervaren juridische knelpunten ook gemakkelijk worden ‘ontleed’. Deelnemers kunnen ook kiezen voor de optie pendelmediation. Dit is een vorm van mediation waarbij met iedere deelnemer afzonderlijk gesprekken worden gevoerd en Brigitte als arbeidsmediator als het ware heen en weer pendelt tussen de deelnemers. Deze vorm van mediation wordt bijvoorbeeld toegepast in een exit-mediation, waarbij de deelnemers niet meer in staat zijn de onderhandelingen aan tafel tot een goed einde te brengen. Als advocaat in het arbeidsrecht heeft Brigitte een ruime ervaring in het onderhandelingsspel en komt kennis van dit vakgebied ook goed van pas. 

Als onderzoeker in signaal- en klachtonderzoeken is Brigitte gewend om aansluiting met de gesprekspartner te zoeken en hem/haar daarbij een veilige omgeving te bieden. Met het voeren van een intakegesprek met iedere deelnemer voorafgaand aan de gemeenschappelijke bijeenkomst wordt een vruchtbare bodem gelegd voor het vervolg. En vertrouwen aan de mediation tafel is niet alleen prettig, maar ook nodig om verder te komen.

Samenwerkingsproblematiek en arbeidsconflicten binnen jeugdzorg, thuiszorg, verpleeginstellingen en ziekenhuizen e.d. (gezondheidszorg) zijn bekende terreinen voor Brigitte. Ook in de culturele sector en universitaire wereld heeft Brigitte ervaring. Kennis van  de achtergrond en de cultuur van de genoemde organisaties en sectoren is een voordeel om de situatie te plaatsen in een context.

Het slagingspercentage in mediations ligt rond de 80%. Meestal is één
gemeenschappelijke bijeenkomst met deelnemers voldoende om tot een passende
oplossing te komen. Brigitte streeft ernaar, dat er maximaal twee bijeenkomsten
zijn, zodat de duur van het traject en de daarmee gepaard gaande kosten
overzichtelijk blijven.