Mediation

Bij mediation gaat het erom de deelnemers te helpen hun communicatie te verbeteren. Brigitte is MfN-registermediator bij arbeidsconflicten, samenwerkingsproblematiek en ongewenst gedrag op het werk, zoals pesten en (seksuele) intimidatie. Brigitte is oprecht geïnteresseerd in mensen en wat hen beweegt. Zij doorziet snel situaties en de dieper liggende belangen van deelnemers. Meestal is één gemeenschappelijke bijeenkomst met deelnemers voldoende om tot een passende en respectvolle oplossing te komen.

Qua tijdsbestek streeft Brigitte ernaar, dat er maximaal twee bijeenkomsten zijn (exclusief de intake), zodat de duur van het traject en de daarmee gepaard gaande kosten overzichtelijk blijven.