Verhuiskostenvergoeding

Stel, u bent huurder van een woonruimte en uw verhuurder meldt dat hij de woonruimte die u huurt, wil renoveren, terwijl de verhuurder de huurovereenkomst niet beëindigt. De huurovereenkomst loopt dus door. U hebt in dat geval misschien recht op een verhuis- en inrichtingskostenvergoeding als u de woning tijdelijk moet verlaten wegens de renovatiewerkzaamheden. De minimumbijdrage in de verhuis- en inrichtingskosten voor huurders van zelfstandige woningen bedraagt € 5.910,-, zo volgt uit de Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie.

Als aan de navolgende voorwaarden is voldaan, kunt u aanspraak maken op deze verhuiskostenvergoeding:

  1. U huurt een zelfstandige woonruimte, dat wil zeggen een woning met eigen toegang, keuken en toilet;
  2. Er is sprake van renovatie (daar valt sloop en vervangende nieuwbouw ook onder), terwijl de huurovereenkomst doorloopt,
  3. Verhuizen tijdens de renovatiewerkzaamheden is noodzakelijk;

Deze laatste voorwaarde is regelmatig onderwerp van discussie. De verhuurder stelt dat verhuizen niet noodzakelijk is en dat de huurder daarom geen recht heeft op de verhuiskostenvergoeding. De huurder stelt dat de renovatiewerkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd wanneer de huurder in de woning blijft wonen en verhuizing dus noodzakelijk is. 

In een situatie waarbij de werkzaamheden in de winter ten minste 16 werkdagen in beslag namen, alleen de slaapkamer onberoerd bleef, veel stof vrijkwam, keuken, badkamer en toilet onder handen werden genomen en het water en gas tijdelijk werd afgesloten oordeelde het Gerechtshof Amsterdam op 10 april 2010 dat de huurder recht had op de verhuiskostenvergoeding. Dat de verhuurder tijdelijke tappunten voor drinkwater in de woning had aangebracht, wisselwoningen had aangeboden met gelegenheid om te douchen, maakte dat niet anders. Het Hof overwoog dat niet van de huurder verwacht kan worden dat hij in de koudste maand van het jaar verbleef in een woning zonder adequate verwarming, terwijl hij voor zijn persoonlijke hygiëne was aangewezen op voorzieningen buiten de woning. 

De Hoge Raad heeft op 22 april 2016 nog bepaalt dat de regeling van de verhuiskosten van dwingend recht is. De huurder kan dus geen afstand doen van zijn recht op de verhuiskosten bij renovatie.

Of u aanspraak kunt maken op de verhuiskostenvergoeding is afhankelijk van de (individuele) omstandigheden van het geval. Zo kan uw gezondheid of uw gezinssituatie ook meewegen. Mocht u worden geconfronteerd met een ingrijpende renovatie van uw zelfstandige woonruimte, neemt u dan gerust contact met ons op.