Juridische hulplijn voor vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen

De kernactiviteit van u als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen is het opvangen en begeleiden van de melder van ongewenst gedrag op het werk. U begint samen met de melder naar (informele) oplossingen te zoeken. Het komt ook voor, dat een oplossing middels een gesprek of  mediation niet meer tot de mogelijkheden behoort.

De melder wil een klacht indienen en gaat daarmee een formeel traject in. Het indienen van de klacht heeft ook juridische haken en ogen. Op welke manier zal een klacht moeten worden opgesteld? Hoe moet er worden gereageerd op het verweer van de aangeklaagde? Hoe verloopt een zitting ten overstaan van de klachtencommissie? Dit zijn vragen waar u als vertrouwenspersoon tegenaan kunt lopen.

Heeft u vragen over de juridische kant die u in uw rol als vertrouwenspersoon tegenkomt? Wilt u een ‘sparring partner’ over de procedurele kant van de klachtenprocedure? Of heeft u het gevoel dat de melding of de klacht uw rol van vertrouwenspersoon overstijgt?

U kunt dan met uw vragen kosteloos bij ons terecht tijdens ons telefonisch spreekuur op dinsdag van 9.00 uur tot 11.00 uur. Wij hebben als advocaat ervaring met het begeleiden van klachten en het bijstaan van aangeklaagden. Als voorzitter van klachtencommissies beoordelen wij klachten over seksuele intimidatie, pesten en treiteren en hebben wij ook vanuit die invalshoek ervaring met ongewenst gedrag op het werk.    

Ons telefoonnummer is: 0570-630857.

Dit artikel is geschreven door Mr. Brigitte Siesling