Het (ongewenst) geven van hand en omhelzen van een collega in coronatijd is laatste druppel

Feiten

Deze zaak speelt zich af binnen Kwikfit, waarbij de supervisor zijn collega, een HR adviseur, die stond te wachten bij de receptie op de regio sales manager, wat al te enthousiast reageerde op het weerzien. Dit was immers het eerste locatiebezoek dat de HR-adviseur aflegde na een periode van thuis werken in verband met de coronamaatregelen.

Details van de ontmoeting

De supervisor kwam uit de werkplaats lopen en liep naar de HR-adviseur toe, trok zijn rechter werkhandschoen uit om hem een hand te geven, waarop de HR-adviseur zich afweerde. Vervolgens heeft de supervisor de HR-adviseur met zijn beide armen bij zijn schouders vastgepakt. De HR-adviseur heeft de omhelzing van de supervisor niet kunnen voorkomen. Vervolgens is de supervisor naar de receptie gelopen, waarna hij weer is teruggelopen naar de HR-adviseur, vervolgens zijn linker arm heeft uitgestrekt richting de HR-adviseur en vlakbij hem is gaan staan.

Maatregelen Kwikfit

Kwikfit heeft de supervisor direct geschorst. Eén dag later is de supervisor op staande voet ontslagen,  waarbij Kwikfit het handelen van de supervisor ziet als bedreiging en poging tot (zware) mishandeling. Deze maatregel zal in het licht moeten worden gezien van eerdere waarschuwingen die de supervisor heeft gehad voor het niet in acht nemen van arbeidsvoorschriften. Zo had de supervisor bijvoorbeeld na sluitingstijd in het filiaal alcoholhoudende drank genuttigd. Eén keer had de supervisor in het bijzijn van zijn voetbalvrienden na sluitingstijd alcohol genuttigd, waarbij één van zijn vrienden de bewuste HR-adviseur in zijn rug een trap had gegeven, toen de HR-adviseur terugliep naar zijn auto. Dat leverde de supervisor een loonsanctie en een overplaatsing op.

Ontslag op staande voet

De kantonrechter oordeelt dat de supervisor zich provocerend en onverantwoordelijk heeft gedragen. Het is de verantwoordelijkheid van ieder individu om zich strikt aan de (relatief gemakkelijke) basismaatregelen te houden om verspreiding van het zeer besmettelijke coronavirus te voorkomen. Het verweer van de supervisor dat hij uit enthousiasme had gehandeld, omdat hij blij was om de HR-adviseur weer te zien maakt niet dat hij de regels aan zijn laars kan lappen, aldus de kantonrechter. De omstandigheid dat de supervisor een voorbeeldfunctie heeft wordt hem ook zwaar aangerekend. Van kwade wil van werknemer wordt niet uitgegaan. Bovendien blijkt uit camerabeelden van Kwikfit dat andere collega’s van de supervisor zich niet aan de 1,5-meterregel houden tijdens hun werk achter de receptie. Verder weegt de kantonrechter mee, dat het handelen van de supervisor geen gevolgen heeft gehad voor de gezondheid van de HR-adviseur. Ten slotte neemt de kantonrechter ook in aanmerking dat de supervisor een zeer lang dienstverband van bijna 34 jaar had. Er was dan ook geen sprake van een ontslag op staande voet, zo luidde het oordeel van de kantonrechter. 

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Het verzoek van Kwitfit op de g-grond, een verstoorde arbeidsrelatie, werd wél toegewezen. Het vertrouwen van Kwitfit in de supervisor was immers al flink beschadigd voordat het corona incident zich voordeed. De omhelzing van de supervisor bleek achteraf een afscheidsritueel te zijn geweest.

Dit artikel is geschreven door mr. Brigitte Siesling