Contact: 0570 63 08 57
Maandag tot vrijdag - 09:00 - 17:30
visual
vervolg image

Klokkenluidersregeling

header-underline
13
Feb
Per 1 juli 2016 is de wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. Deze wet is erop gericht dat mensen die misstanden op hun werk melden geen nadelige gevolgen van hun melding zullen ondervinden. Het is voorgekomen, dat werknemers die ‘de klok hebben geluid’ zijn gepest, bedreigd, geïsoleerd, geschorst of zelfs ontslagen. Organisaties waar  meer dan 50 werknemers werkzaam zijn, zijn verplicht een klokkenluidersregeling te hebben. Binnenkort vallen zelfstandigen zonder personeel en vrijwilligers ook onder de bescherming van het nieuwe Huis voor klokkenluiders. De Eerste Kamer is van mening dat het huis iedereen, die werkt bij een organisatie, moet beschermen wanneer die een misstand meldt, dus ook zzp'ers en vrijwilligers.
 
Uitgangspunt is dat een vermoeden  van een misstand eerst intern aan de kaak wordt gesteld, zodat organisaties in staat worden gesteld zelf onderzoek te verrichten. Eerst als dat niet tot verbetering leidt kan een werknemer zijn vermoeden extern melden.
 
Interne regeling
In deze klokkenluidersregeling moet het volgende worden geregeld:
  • procedure over afhandeling van interne meldingen van vermoedelijke misstanden;
  • de definitie van een vermoedelijke misstand;
  • bij welke functionaris of functionarissen een vermoedelijke misstand kan worden gemeld;
  • de verplichting voor de organisatie om de melding vertrouwelijk te behandelen, indien de werknemer dit verlangt;
  • de mogelijkheid voor werknemers om een adviseur in vertrouwen te raadplegenover een vermoedelijke misstand.
  •  
‘Huis voor klokkenluiders’
Voor externe meldingen is het Huis voor klokkenluiders opgericht. Dit Huis heeft een afdeling advies en een afdeling onderzoek.
 
De afdeling advies heeft als taak om werknemers te informeren, adviseren en ondersteunen over welke stappen kunnen en moeten worden genomen om een vermoedelijke misstand te melden (intern of extern).
 
Bij de afdeling onderzoek kan een vermoedelijke misstand worden gemeld voor zover het maatschappelijk belang ernstig in het geding is. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde zijn in geval van schending van een wettelijk voorschrift, een gevaar voor de volksgezondheid, een gevaar voor de veiligheid van personen of aantasting van het milieu. Werknemers kunnen de afdeling onderzoek verzoeken om een onderzoek in te stellen. De afdeling onderzoek heeft als taak om:
  • te beoordelen of een verzoek van een werknemer ontvankelijk is;
  • een onderzoek in te stellen naar de vermoedelijke misstand en de manier waarop de betreffende organisatie de internemelding heeft behandeld;
  • een onderzoek in te stellen naar een vermoedelijke misstand naar aanleiding van één of meerdere adviesvragen;
  • algemene aanbevelingen te geven hoe de betreffende organisatie een misstand moet oplossen.
Organisaties die te maken hebben met een melding, zijn op basis van de Wet Huis voor klokkenluiders verplicht mee te werken aan een onderzoek.  

Laatste nieuws

25
Sep
De kantonrechter oordeelt dat een opleidingsmanager bij Saxion moet terugkeren in zijn functie en bij de management overleggen. Publicatie uitspraak: ECLI:NL:RBOVE:2018:3487 Lees meer
20
Oct
De kernactiviteit van u als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen is het opvangen en begeleiden van de melder van ongewenst gedrag op... Lees meer
28
Sep
Stel, u bent huurder van een woonruimte en uw verhuurder meldt dat hij de woonruimte die u huurt, wil renoveren,... Lees meer

Beet!

Ondernemersspreekuur

Soms heeft u als ondernemer behoefte aan een klankbord. Maar weet één adviseur wel alles te vertellen? Kon u maar klankborden met meer deskundigen tegelijk… Dat kan, met het ondernemersspreekuur van de Deventer Adviseurs! In dit ondernemersspreekuur slaat u in één keer een jurist, notaris, verzekeringsdeskundige én een accountant aan de haak. Gratis. Lees meer

 

Eric de Ridder van Postma van de Graaff.

Adviseert graag op het gebied van zakelijke verzekeringen.
 

Eelco Opbroek van Opbroek Netwerk Notarissen.

Meedenkend notaris voor zaken waar u niet elke dag bij stil wilt staan.
 

Teus Brunekreeft van Accoris Ondernemersservice.

Spart graag met u over de business van morgen en overmorgen.
 

Brigitte Siesling van Van Overbeek de Meyer Advocaten.

Weet alles op het gebied van arbeidsrecht: de vraagbaak op het gebied van arbeidsrecht.

Updates ontvangen

Wilt u updates op het gebied van advocatuur en mediation ontvangen, meld u dan hieronder aan.