Contact: 0570 63 08 57
Maandag tot vrijdag - 09:00 - 17:30
visual
vervolg image

Strafrechtelijke veroordeling wegens kinderporno: dringende reden?

header-underline
01
Apr
Werknemer Jan (gefingeerde naam) is sinds 2007 docent bij een regionaal opleidingscentrum te Rotterdam en is in augustus 2010 onherroepelijk veroordeeld wegens het bezit van kinderporno.Het opleidingscentrum heeft Jan op staande voet ontslagen.  

Voor alle zekerheid dient het opleidingscentrum een voorwaardelijk ontbindingsverzoek in, voor zover bij in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak of anderszins komt vast te staan dat de arbeidsovereenkomst nog bestaat.  

Grondslag van het verzoek is de strafrechtelijke veroordeling van Jan en de aard van het misdrijf, waarvoor Jan is veroordeeld. Het opleidingscentrum brengt als belangrijk argument ter onderbouwing van haar verzoek naar voren, dat zij als regionaal opleidingscentrum maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft om haar leerlingen, ouders, verzorgers en alle overige direct bij het onderwijs betrokkenen een veilige leeromgeving te bieden en een kwalitatief hoogwaardig en veilig pedagogisch klimaat te scheppen, waarbinnen de deelnemers hun opleiding kunnen volgen. Het opleidingscentrum stelt, dat deze verantwoordelijkheid zich niet verhoudt met het in dienst hebben van een voor het in bezit hebben van kinderporno veroordeelde docent. Het downloaden van kinderporno houdt de kinderporno-industrie in stand en diegene die kinderporno downloadt is dan ook medeverantwoordelijk voor het ernstig misbruik van kinderen. Als docent heeft Jan een voorbeeldfunctie. Een veroordeelde pedoseksueel hoort niet thuis in het onderwijs, waarbij de zorg voor de minderjarigen aan de docent wordt toevertrouwd.  

Het verweer van Jan was als volgt. Jan heeft erkend, dat hij is veroordeeld voor het in bezit hebben van kinderporno op zijn privécomputer en in tijdschriften. Hij schaam zich hiervoor diep. Maar de tijdschriften waren oud en de bestanden op de computer had hij reeds gedownload voordat hij in dienst trad bij het opleidingscentrum. De bestanden en tijdschriften waren echter nog wel in het bezit van Jan. Jan heeft het opleidingscentrum niet ingelicht over zijn strafrechtelijke veroordeling, omdat hij zich te veel schaamde. Jan heeft altijd uitstekend gefunctioneerd in zijn functie van docent bij het opleidingscentrum. Volgens hem dient voorop te staan, dat zijn vergrijp uitsluitend heeft plaatsgevonden in de privésfeer en dat er geen verband is met zijn functioneren als docent.  

Overigens had de Rechtbank in het strafproces afgezien van het opleggen van een (volgens haar in zaken als deze gebruikelijke) onvoorwaardelijke gevangenisstraf, omdat een gevangenisstraf zou leiden tot verlies van zijn baan, die voor Jan van groot belang is, en heeft in dat verband het rapport van de psycholoog geciteerd: ‘Het feit dat de betrokkene op zijn werk zeer goed functioneert, is een zeer positieve factor voor betrokkene en lijkt momenteel het enige te zijn wat hem nog enigszins op de been houdt. Dit zorgt ervoor dat de aansluiting met de werkelijkheid en de buitenwereld wordt behouden en betrokkene niet (verder) wordt weggezogen in zijn depressiviteit en eigen (fantasie)wereld….’.     

De kantonrechter is van oordeel, dat het enkele feit dat Jan strafrechtelijk is veroordeeld onvoldoende zwaarwegend is voor een ontslag op staande voet. Waar het om gaat is het antwoord op de vraag of en, zo ja, in hoeverre de aard van het misdrijf en de aard van de werkzaamheden verband met elkaar houden. Naar het oordeel van de kantonrechter is in het geval van Jan sprake geweest van een dringende reden (lees: ontslag op staande voet waardig). De kantonrechter kent daarbij doorslaggevend gewicht toe aan het verband tussen de aard van de werkzaamheden van Jan en de aard van het door hem begane misdrijf. Een docent die lesgeeft aan -ook- minderjarige kinderen heeft voor hen bij uitstek een voorbeeldfunctie. Met die voorbeeldfunctie is een strafrechtelijke veroordeling voor het in bezit hebben van kinderporno niet te rijmen. De arbeidsovereenkomst wordt, zoals verzocht, voorwaardelijk ontbonden.  

Wilt u reageren? U kunt uw reactie twitteren via onze website: www.vanoverbeekdemeyer.nl

Laatste nieuws

25
Sep
De kantonrechter oordeelt dat een opleidingsmanager bij Saxion moet terugkeren in zijn functie en bij de management overleggen. Publicatie uitspraak: ECLI:NL:RBOVE:2018:3487 Lees meer
20
Oct
De kernactiviteit van u als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen is het opvangen en begeleiden van de melder van ongewenst gedrag op... Lees meer
28
Sep
Stel, u bent huurder van een woonruimte en uw verhuurder meldt dat hij de woonruimte die u huurt, wil renoveren,... Lees meer

Beet!

Ondernemersspreekuur

Soms heeft u als ondernemer behoefte aan een klankbord. Maar weet één adviseur wel alles te vertellen? Kon u maar klankborden met meer deskundigen tegelijk… Dat kan, met het ondernemersspreekuur van de Deventer Adviseurs! In dit ondernemersspreekuur slaat u in één keer een jurist, notaris, verzekeringsdeskundige én een accountant aan de haak. Gratis. Lees meer

 

Eric de Ridder van Postma van de Graaff.

Adviseert graag op het gebied van zakelijke verzekeringen.
 

Eelco Opbroek van Opbroek Netwerk Notarissen.

Meedenkend notaris voor zaken waar u niet elke dag bij stil wilt staan.
 

Teus Brunekreeft van Accoris Ondernemersservice.

Spart graag met u over de business van morgen en overmorgen.
 

Brigitte Siesling van Van Overbeek de Meyer Advocaten.

Weet alles op het gebied van arbeidsrecht: de vraagbaak op het gebied van arbeidsrecht.

Updates ontvangen

Wilt u updates op het gebied van advocatuur en mediation ontvangen, meld u dan hieronder aan.