Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) - Waadi

Kan een payrollwerknemer aanspraak maken op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de eigen werknemers van de inlener? Denk bijvoorbeeld aan loon, arbeidstijden, overwerk, rusttijden, duur van de vakantie, werken op feestdagen en in de nacht, verlofregelingen, kinderopvang en scholing.

Het antwoord is ja, mits de functies gelijk of gelijkwaardig aan elkaar zijn. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) introduceerde per 1 januari 2020 niet alleen een wettelijke definitie van de payrollovereenkomst (link naar mijn andere blog), maar introduceerde tevens meer gelijkwaardigheid tussen payrollwerknemers en werknemers van de inlener.

Die gelijkwaardigheid bestond in de praktijk al, maar is nu wettelijke vastgelegd.

Zo kan een payrollwerknemer aanspraak maken op dezelfde pensioenvoorwaarden als werknemers die werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies bij onderneming waar de payrollwerknemer ter beschikking is gesteld.
 
Van deze bepaling kan niet ten nadele van de payrollwerknemer worden afgeweken, ook niet in een cao.
 
Verder moeten payrollwerknemers gelijke toegang hebben tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in de onderneming, bijvoorbeeld kantines, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten, als de werknemers met gelijke of gelijkwaardige functies die in dienst zijn bij die onderneming.
 
Ten slotte moet een werkgever vacatures binnen zijn onderneming gelijktijdig aan payrollwerknemers aanbieden. Hierdoor heeft een payrollwerknemer evenveel kans op een arbeidsovereenkomst als werknemers van die onderneming.

Dit artikel is geschreven door mr. Fleur Havers