Wet Arbeidsmarkt in Balans - Payrolling gedefinieerd

De WAB, die per 1 januari 2020 in werking is getreden, introduceert een definitie van payrolling. Met deze definitie wordt beoogd het gebruik van bepalingen uit het lichtere arbeidsrechtelijke regime van de uitzendovereenkomst buiten toepassing te verklaren in het geval van payrolling.

 
Volgens de nieuwe wettelijke definitie is de payrollovereenkomst een uitzendovereenkomst, waarbij de overeenkomst van opdracht tussen de payrollwerkgever en de inlener niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (allocatiefunctie) en waarbij de payrollwerkgever alleen met toestemming van de inlener bevoegd is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen.
 
 
De definitie is van belang om te bepalen welke wettelijke regels van toepassing zijn op de arbeidsverhouding. Als sprake is van een payrollovereenkomst heeft dat sinds 1 januari 2020 onder meer de volgende gevolgen.

 

Kortom, de payrollwerknemer wordt beter beschermd. 

Dit artikel is geschreven door mr. Fleur Havers