Aanpassing Wet Werk en Zekerheid

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is bereid om verschillende knelpunten bij werkgevers over de effecten van de WWZ weg  te nemen.

Het kabinet heeft het voornemen om werkgevers te compenseren voor de kosten van een bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid verschuldigde transitievergoeding. De werkgever kan na twee jaar arbeidsongeschiktheid overgaan tot ontslag en is op grond van de WWZ verplicht deze werknemer een transitievergoeding te betalen. Als gevolg van dit voorstel zal er voor deze werkgever geen aanleiding meer zijn om een dergelijke arbeidsovereenkomst uitsluitend in stand te houden om de transitievergoeding niet hoeven te betalen (het  zogenoemde slapende  dienstverband).  Er zal worden bezien of het mogelijk is om de voorgestelde wijziging met terugwerkende kracht in te laten gaan. Minister Asscher verwacht dat begin 2017 daartoe een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer zal worden ingediend.

Oproepdiensten storingsmonteurs ziekenhuis

Oproepdiensten storingsmonteurs ziekenhuis Is een oproepdienst voor storingsmonteurs ziekenhuis een bereikbaarheidsdienst/aanwezigheidsdienst of consignatiedienst? That’s the question! Inleiding De werknemers en het Rode Kruis Ziekenhuis verschilden

Lees meer »