De CRvB-formule

Ambtenaren maken geen aanspraak op een transitievergoeding, maar kunnen in sommige gevallen aanspraak maken op een ontslagvergoeding. De berekening van de hoogte van de ontslagvergoeding is gebaseerd op de zogeheten CRvB-formule. Deze formule is de ambtenaarrechtelijke tegenhanger van de voormalige kantonrechtersformule in het civiele arbeidsrecht. In onze praktijk gebruiken wij veelvuldig de CRvB-formule.

Een belangrijk verschil is dat in de formule van de Centrale Raad van Beroep het aantal dienstjaren wordt gecorrigeerd met 50% vanwege de voor ambtenaren bestaande bovenwettelijke werkloosheidsvoorzieningen. Naast de (minimale) uitkeringsregeling kan de ambtenaar bij een ontslag op andere gronden aanspraak maken op ontslagvergoeding als het bevoegd gezag een overwegend aandeel heeft gehad in het ontstaan en voortbestaan van de verstoorde relatie of als een uitkering op minimumniveau, gelet op de omstandigheden van het geval, niet redelijk kan worden geacht.  Voor een ontslag op andere gronden kan aanleiding bestaan bij onverenigbaarheid van karakters, een onherstelbaar verstoorde arbeidsverhouding of arbeidsconflict en in andere uitzichtloze situaties.

De berekening van de CRvB-formule is als volgt:

A x B x C = de hoogte van de extra ontslagvergoeding, waarbij A staat voor het bruto maandsalaris inclusief vakantietoeslag, B staat voor het aantal dienstjaren gedeeld door 2 en C staat voor de verwijtbaarheidsfactor.

Afhankelijk van het aandeel dat het bestuursorgaan had in de verstoorde arbeidsrelatie kan de verwijtbaarheidsfactor zijn: C = 0,5, 0,75 of 1. De formule wordt alleen toegepast als het aandeel van het bestuursorgaan meer dan 50% bedraagt.

  • 0,5 als de situatie voor 51 tot 65% te wijten is aan het bestuursorgaan;
  • 0,75 als de situatie voor 65 tot 80% te wijten is aan het bestuursorgaan;
  • 1 als de situatie voor 80 tot 100% te wijten is aan het bestuursorgaan.

Oproepdiensten storingsmonteurs ziekenhuis

Oproepdiensten storingsmonteurs ziekenhuis Is een oproepdienst voor storingsmonteurs ziekenhuis een bereikbaarheidsdienst/aanwezigheidsdienst of consignatiedienst? That’s the question! Inleiding De werknemers en het Rode Kruis Ziekenhuis verschilden

Lees meer »