Kledingvoorschrift: glimmend satijn en hoge hakken...

Een secretaresse, 22 jaar, was vanaf 3 juni 2015 in dienst van een ingenieursbureau. Het was haar eerste baan. Zij moest van de directeur nauwsluitende satijnen kleding en hoge hakken dragen tijdens het werk. Zij heeft veelal aan dat kledingvoorschrift voldaan. Het kwam voor dat de directeur haar naar huis stuurde als zij geen satijnen kleding droeg. In maart 2015 heeft de directeur aangegeven niet tevreden te zijn over het functioneren van de secretaresse. Hij wilde haar nog een wel een kans geven. De secretaresse heeft hiertegen bezwaar gemaakt en zich bij de HR-manager beklaagd over het kledingvoorschrift. Vervolgens heeft zij zich ziek gemeld. Gemachtigde van de secretaresse heeft melding gemaakt van seksuele intimidatie. De werkgever heeft daarop ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht bij de kantonrechter.

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst wegens verstoring van de arbeidsverhouding. De werkgever heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de secretaresse niet goed zou functioneren.  Het is vast komen te staan dat sprake is van seksuele intimidatie en daarmee van onderscheid naar geslacht. De werkneemster heeft voldoende duidelijk gemaakt dat de directeur verlangde dat zij nauwsluitende satijnen kleding droeg en dat dit voorschrift voor hem een seksuele connotatie had, aangezien de kleding strak moest zitten en hij hield van ‘vrouwen die glimmen’. Werkneemster heeft zich onbehaaglijk gevoeld in de kleding en schaamde zich. Dat wijst erop dat haar persoonlijke waardigheid is aangetast. Gezien het voorgaande kent de kantonrechter aan de werkneemster een vergoeding toe van € 20.000 bruto.  

Een secretaresse, 22 jaar, was vanaf 3 juni 2015 in dienst van een ingenieursbureau. Het was haar eerste baan. Zij moest van de directeur nauwsluitende satijnen kleding en hoge hakken dragen tijdens het werk. Zij heeft veelal aan dat kledingvoorschrift voldaan. Het kwam voor dat de directeur haar naar huis stuurde als zij geen satijnen kleding droeg. In maart 2015 heeft de directeur aangegeven niet tevreden te zijn over het functioneren van de secretaresse. Hij wilde haar nog een wel een kans geven. De secretaresse heeft hiertegen bezwaar gemaakt en zich bij de HR-manager beklaagd over het kledingvoorschrift. Vervolgens heeft zij zich ziek gemeld. Gemachtigde van de secretaresse heeft melding gemaakt van seksuele intimidatie. De werkgever heeft daarop ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht bij de kantonrechter. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst wegens verstoring van de arbeidsverhouding. De werkgever heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de secretaresse niet goed zou functioneren. Het is vast komen te staan dat sprake is van seksuele intimidatie en daarmee van onderscheid naar geslacht. De werkneemster heeft voldoende duidelijk gemaakt dat de directeur verlangde dat zij nauwsluitende satijnen kleding droeg en dat dit voorschrift voor hem een seksuele connotatie had, aangezien de kleding strak moest zitten en hij hield van ‘vrouwen die glimmen’. Werkneemster heeft zich onbehaaglijk gevoeld in de kleding en schaamde zich. Dat wijst erop dat haar persoonlijke waardigheid is aangetast. Gezien het voorgaande kent de kantonrechter aan de werkneemster een vergoeding toe van € 20.000 bruto.

Oproepdiensten storingsmonteurs ziekenhuis

Oproepdiensten storingsmonteurs ziekenhuis Is een oproepdienst voor storingsmonteurs ziekenhuis een bereikbaarheidsdienst/aanwezigheidsdienst of consignatiedienst? That’s the question! Inleiding De werknemers en het Rode Kruis Ziekenhuis verschilden

Lees meer »