Contact: 0570 63 08 57
Maandag tot vrijdag - 09:00 - 17:30
visual
vervolg image

CRvB versoepelt voorwaarden voor toekenning loonuitkering door het UWV

header-underline
15
Jun
Het UWV neemt de verplichting van de werkgever om loon te betalen over als de werkgever blijvend daartoe niet meer in staat is (artikel 61 Werkloosheidswet). Een dergelijke situatie doet zich voor in het geval van faillissement of schuldsanering. Tot nu toe oordeelde de Centrale Raad van Beroep (hierna: CRvB) dat dit slechts als een laatste redmiddel voor de werknemer moet worden gezien als de werkgever het loon niet kan betalen. De werknemer moest er alles aan hebben gedaan om betaling van zijn werkgever te krijgen voordat hij in aanmerking kwam voor de loonuitkering van het UWV. Zo moest de werknemer tijdig juridische stappen hebben ondernomen om zijn loon te vorderen van zijn werkgever.
 
In de uitspraak van de CRvB van 27 mei 2016 (ECLI:NL:CRVB:2016:1956) ging het om een werkgever die wegens bedrijfseconomische problemen zijn werknemers structureel te laat betaalde. De werknemers drongen mondeling aan op betaling. Op 22 oktober 2013 is de werkgever failliet verklaard. De werkgever had het loon van zijn werknemers tot november 2012 betaald. De werknemers waren het loon over de periode van 1 december 2012 tot 22 juli 2013 sowieso kwijt, omdat de aanspraak op loon via het UWV niet verder terug kan gaan dan tot 13 weken vóór het faillissement. Het UWV weigerde echter ook betaling van het loon over de periode 22 juli tot 22 oktober 2013 met het argument dat de werknemers onvoldoende hadden gedaan om betaling door hun werkgever te verkrijgen. Zij zouden te lang met een juridische procedure hebben gewacht om loon te vorderen van hun werkgever.
 
De CRvB oordeelde dat de enige grens volgens Europese wetgeving (Insolventierechtlijn) in een situatie van blijvende betalingsonmacht van de werkgever het voorkomen van misbruik is. Van misbruik kan sprake zijn als een werknemer kunstmatig voorwaarden schept om een loonuitkering te krijgen. De insolventierichtlijn biedt geen mogelijkheden om loonbetalingsverplichtingen van het UWV te weigeren, alleen omdat een werknemer niet voldoende tijdig en adequaat jegens zijn werkgever actie heeft ondernomen om loonbetaling te vorderen. Er is geen sprake van het kunstmatig scheppen van voorwaarden om een loonuitkering te krijgen als de werknemer niet voortvarend handelt.  
 
De CRvB heeft door deze uitspraak de voorwaarden voor een werknemer versoepeld om een loonuitkering van het UWV te krijgen als de werkgever niet meer in staat is het loon te voldoen.
 

Laatste nieuws

25
Sep
De kantonrechter oordeelt dat een opleidingsmanager bij Saxion moet terugkeren in zijn functie en bij de management overleggen. Publicatie uitspraak: ECLI:NL:RBOVE:2018:3487 Lees meer
20
Oct
De kernactiviteit van u als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen is het opvangen en begeleiden van de melder van ongewenst gedrag op... Lees meer
28
Sep
Stel, u bent huurder van een woonruimte en uw verhuurder meldt dat hij de woonruimte die u huurt, wil renoveren,... Lees meer

Beet!

Ondernemersspreekuur

Soms heeft u als ondernemer behoefte aan een klankbord. Maar weet één adviseur wel alles te vertellen? Kon u maar klankborden met meer deskundigen tegelijk… Dat kan, met het ondernemersspreekuur van de Deventer Adviseurs! In dit ondernemersspreekuur slaat u in één keer een jurist, notaris, verzekeringsdeskundige én een accountant aan de haak. Gratis. Lees meer

 

Eric de Ridder van Postma van de Graaff.

Adviseert graag op het gebied van zakelijke verzekeringen.
 

Eelco Opbroek van Opbroek Netwerk Notarissen.

Meedenkend notaris voor zaken waar u niet elke dag bij stil wilt staan.
 

Teus Brunekreeft van Accoris Ondernemersservice.

Spart graag met u over de business van morgen en overmorgen.
 

Brigitte Siesling van Van Overbeek de Meyer Advocaten.

Weet alles op het gebied van arbeidsrecht: de vraagbaak op het gebied van arbeidsrecht.

Updates ontvangen

Wilt u updates op het gebied van advocatuur en mediation ontvangen, meld u dan hieronder aan.